Seminaro metu bus pristatytos naujausios mokslinės žinios apie vaikų ankstyvąją raidą ir naujagimio gebėjimus. Aptarsime ankstyvuosius vaiko poreikius, taip pat sužinosime, kaip sukurti gerą pagrindą tolimesnei vaiko raidai bei vaikų-tėvų santykiams. Išsiaiškinsime, kokios mamos reikia vaikui – tobulos ar pakankamai geros, ir prisiminsime, kaip rūpinantis kūdikiu neprarasti savęs. Psichologė dr. Giedrė Širvinskienė.